Pauline Schueler…

Verleidkundige

levenspartner

moeder

muze

 

 

Pauline Schueler (1966) is moeder van drie zonen en levenspartner van Richard van den Broek met wie ze al 32 jaar lief en leed deelt. Als communicatiedeskundige herkent ze haar talent om mensen in beweging te krijgen. Ze ontwikkelt het concept van de professionele verleidkunde en gaat in 2006 voor eigen rekening en risico verder met haar eigen Verleidkundig Instituut. Het voelt als een bevrijding, precies het gevoel dat ze wil overbrengen. Centraal in haar werk als verleidkundige in de profit- en non-profit sector staat het prikkelen van de zin in veranderen. Als verleidkundige helpt Pauline organisaties die een substantieel vernieuwende stap willen maken en daarbij te maken krijgen met houding- en gedragsvraagstukken.

 

De ontwikkeling van esSensuality

Met esSensuality betreedt Pauline een nieuw terrein in de particuliere markt. Persoonlijker, individueler, gewaagder.

W&P dichtbij Bijzonder: esSensuality was er niet geweest zonder haar dierbare overleden (boezem) vriend W.  Voor Pauline is hun intense liefdesrelatie fundamenteel voor  het ontstaan van esSensuality en om die reden wil ze hem noemen.

Pauline ontmoet W. in 2002 in Groningen.  Ze worden verliefd en ontdekken elkaars verlangen om te experimenteren en te spelen. Een  ‘zinsverbondenheid’ op zielsniveau. Pauline is W’s muze en boezemvriendin met medeweten van hun beide partners.  Dat het een hemelse ruimtereis van 12 jaar zou worden, hadden W. en Pauline nooit van te voren kunnen bedenken.

Terwijl Pauline haar professionele ideeën voor het Verleidkundig Instituut ontwikkelt, geniet W.  van Pauline’s persoonlijke sensualiteit. Hij herkent de kracht ervan en moedigt haar aan deze verder te ontwikkelen. Het zijn sterke verlangens die Pauline bij zichzelf opwekt en met grote vastberadenheid door W. worden aangewakkerd. Samen ontdekken ze de kracht van sensualiteit, levenslust en spelen. Ze fantaseren hoe meer vrouwen hiervan zouden kunnen genieten. Zo ontstaan de eerste contouren van esSensuality. En een nieuwe missie. Vlak voor hij overlijdt, drukt W. Pauline op haar hart esSensuality daadwerkelijk in de wereld te zetten. En zo geschiedde.

Uit respect en vanuit grote dankbaarheid, krijgt W. zijn plek in de ontstaansgeschiedenis van esSensuality. Met de oprichting en ontwikkeling van de trainingen, coaching en vakanties, geeft Pauline vorm en inhoud aan W’s  ‘sensuele nalatenschap’ in haar. Net als bijna 10 jaar eerder met het Verleidkundig Instituut, maakt Pauline in 2015 een nieuwe grote stap in het onbekende. Acht maanden na de dood van W. organiseert ze in de lente voor 12 vrouwen haar eerste esSensuality Training in Rotterdam. Onlangs sloot Pauline haar tweede reeks af met acht sensuele trainees. In de zomer introduceerde ze de Journey of the Senses vakanties in Zuid-Frankrijk. Dit jaar wil Pauline haar trainingen en coachingsaanbod uitbreiden naar Amsterdam en Groningen.

 

Taboedoorbrekend

IMG_8220In de praktijk blijkt het een grote uitdaging vrouwen te verleiden expliciet tijd, geld en aandacht te investeren in hun eigen sensualiteit. Sterker, het lijkt zelfs een taboe, openlijk en eerlijk te durven zeggen dat je naar sensualiteit trainingen gaat. Terwijl nu juist de vrouwen die hebben deelgenomen, esSensuality als een bevrijding te ervaren. Lees hun reacties maar op deze website…

Pauline is vastberaden in haar missie zoveel mogelijk vrouwen te verleiden levens- en liefdeslust bij zichzelf op te wekken door hun sensuele vrouw in hun leven te verwelkomen.

Ook couples die meer sensualiteit in hun relaties willen beleven, zijn van harte welkom. Samen met haar partner Richard ontwikkelt ze ook voor deze doelgroep trainingen.

Zintuiglijke aanpak

IMG_8218     IMG_8219

esSensuality kenmerkt zich door een zintuiglijke aanpak, ervaringsgericht leren en het uitwisselen van ratio en gevoel over sensualiteit, liefde, intimiteit en seksualiteit. De gevarieerde ingrediënten voor de training komen uit haar rijk gevulde rugzak met ervaring rondom deze thema’s die Pauline (samen met haar partner) heeft opgedaan in de vele internationale liefdesworkshops van the Human Awareness Institute (CA, USA). In deze workshops assisteert Pauline nog steeds; deels alleen en deels met Richard van den Broek. Samen geven ze de Journey of the Senses Couples only en intimiteitscoaching voor couples.

Naast haar eigen ervaring, laat Pauline zich bij de vormgeving en invulling van esSensuality inspireren door het werk van Stan Dale (oprichter van Human Awareness Institute), David Deida, Osho, Margot Arnand, Maitreyi D. Piontek, Saida Desilet, Brene Brown, Esther Perel, Helen Fisher e.a.

ESSENSUALITY REIZEN

 

 

Meer informatie over esSensuality?

Of wil je kennis maken met Pauline?

 

 

 

 

 

 

Pauline werkt graag samen. Dit doet ze met de volgende partijen:

 

Judith van der Meulen – esSensuality fotoshoots

esSensuality in Amsterdam

Djoj – sfeervolle trainingsruimtes

esSensuality in Amsterdam